ביכורי תינוקות 2020

תרבות (14/05/2020 12:45)

ביכורי תינוקות 🐣🧸 בשל מגבלות הקורונה, השנה לא יתקיים אירוע שבועות.

אך נשמח לפנק את משפחות התינוקות החדשים ודור ההמשך של נילי. 
חברות אגודה מוזמנות לשלוח אל פנינה (052-5666359)

את פרטי בנכם/בתכם  שנולד/ה החל מ-6/2019 בצירוף ספח תעודת זהות מעודכנת.

נילי כפר שיתופי במטה בנימין | ד.נ. מודיעין 7193000 | טל: 08-9231738, 9244861, 08-9282820 | פקס: 08-9245710 | דוא"ל: pnina2nili@gmail.com