בג"צ רכבת

מזכירות הישוב (13/05/2020 15:31)

תושבים שלום,

מצ"ב בגצ רכבת

מסמכים מצורפים להודעה זו:

נילי כפר שיתופי במטה בנימין | ד.נ. מודיעין 7193000 | טל: 08-9231738, 9244861, 08-9282820 | פקס: 08-9245710 | דוא"ל: pnina2nili@gmail.com