קישורים לאתרים שימושיים

| עדכון אחרון:  16/07/2015 06:27

קישור לאתר בית ספר נילי

: http://t1.tik-tak.co.il/webPro/index.asp?codeClient=1922&CodeSubWeb=0

קישור למועצת מטה בנימין: www.binyamin.org.il

קישור לחטיבה להתישבות: www.hityashvut.org.il

קישור לבניני בר אמנה: www.amana.co.il

קישור לקבלן צ.פ.: www.zfbuilding.co.il

קישור לחברת אגד לבדיקת הקווים המגיעים לישוב: www.egged.co.il

 
נילי כפר שיתופי במטה בנימין | ד.נ. מודיעין 7193000 | טל: 08-9231738, 9244861, 08-9282820 | פקס: 08-9245710 | דוא"ל: pnina2nili@gmail.com