איגרת תחילת שנה ממנהלת ביה"ס והצוות החינוכי

חינוך (23/08/2012 16:09)

שלום לכולם,

מצ"ב איגרת ממנהלת בית הספר הגב' ורד טבול ומהצוות החינוכי.

שתהיה שנה טובה ופורייה לכולנו.

מסמכים מצורפים להודעה זו:

נילי כפר שיתופי במטה בנימין | ד.נ. מודיעין 7193000 | טל: 9231738, 9244861, 08-9282820 | פקס: 08-9245710 | דוא"ל: pnina2nili@gmail.com