מערכת חירום - נילי

  יומן אירועים:

  מדווח/ת:
  לקבוצה:
  דיווח:

  ממלאי תפקיד בחירום

  הנהגת הישוב

  הנהלה
  בן שחר לימור - תרבות, נוער, מכבי, ספריה, ותיקים, חוגים, "בריא לי בנילי " ,ניל"ים ומנגינה,חינוך, קהילה וקליטה.זלטין נמרוד - בריכה,משפטית, תחזוקה וגינוןעמר ארז - בנייה, תשתיות ופרוייקטים, דתצדקיאן מוטי - יור הועד, - דת, בנייה, ביטחוןצוברי יובל - עובדים, טכנולוגיה, אזוה"ת, ניל"י נגרים.שוהם הראל - מזכיר הישוב

  מידע נוסף הנהגת הישוב

  • משטרה 100

  • מגן דוד אדום 101

  • מכבי אש 102

  • מוקד חברת חשמל 103

  • פיקוד העורף 104

  • מוקד עירוני 106

  • מוקד זק"א 1220

  • מוקד איחוד הצלה 1221

  מטה חירום

  צוות חירום- מטה צח"י
  נוביק רוזנברג מאירה - ראש צוות צח"יבן שטרית מישאל - סגן ראש צוות צח"יבריזל ניצן - רבש"ץ

  ביטחון

  צוות חירום- חמ"ל
  דוידי אריאל - ראש צוות חמ"לקלדרון עמית - חברת צח"י חמ"לרפואה ירדן - חברת צח"י חמ"ליצחקי טל - צוות חמ"לוורצל ישראל - סגן ראש צוות חמ"ללוינגר רחל - צוות חמ"לבריזל ניצן - רבש"ץ
  צוות חירום- חפ"ק
  סבס שוקי - חפ"ק, ראש צוות רע"ד וצונמי ניל"י-נעלהשגיא גיל - סגן ומ"מ רבש"ץבריזל ניצן - רבש"ץ
  צוות חירום- כוננות
  אוחיון נתנאל - ראש צוות כיתת כוננותשר חמי - סגן ראש צוות כיתת כוננותליבנה יואב - חבר כיתת כוננותסמו טל - חבר כיתת כוננותצוברי יובל - עובדים, טכנולוגיה, אזוה"ת, ניל"י נגרים.רום ירדן - חבר כיתת כוננותשרויטמן אייל - חבר כיתת כוננותשדה אריק - חבר כיתת כוננותמוזס גיורא - חבר כיתת כוננותורשבסקי בועז - חבר כיתת כוננותיונגר ערן - חבר כיתת כוננותימין שי - חבר כיתת כוננותסולומון רונן - חבר כיתת כוננותלונה אריאל - חבר כיתת כוננותבריזל ניצן - רבש"ץ
  צוות חירום- חוליית חבירה
  רוייף גדי - צוות חולית חבירהבירוטקר יהושוע - יו"ר חולית חבירהנוי חן - סגן חולית חבירהאמרוסי צביקה - צוות חולית חבירהצימבר אברהם - צוות חולית חבירהצור שאול - צוות חולית חבירהבריזל ניצן - רבש"ץ

  מידע נוסף ביטחון

  hjvlhv

  לוגיסטיקה

  צוות חירום- לוגיסטיקה
  נווה שחר - ראש צח"י לוגיסטיקהגרשון פנינה - מנהלת משרד, סגנית ראש צח"י לוגיסטיקהיחזקאל אברהם - חבר צח"י לוגיסטיקהאושרי יעל - חברת צח"י דוברות ומידע, חברת צח"י לוגיסטיקה, יו"ר הנהגה בית ספריתלוי אילנה - חברת צח"י לוגיסטיקהלוי איציק - חבר צח"י לוגיסטיקהנדלר שירי - חברת צח"י לוגיסטיקהפרץ אוהדרוזנברג מוריאל - חברת צח"י לוגיסטיקהבריזל ניצן - רבש"ץברן גל - חבר צח"י לוגיסטיקה, חבר צח"י כיבוי, חילוץ והצלה

  רפואה

  צוות חירום- רפואה
  פרנקו משה - יו"ר צח"י רפואהשמש קרן - סגנית יו"ר צח"י רפואהאושריאל שרונה - חברת צח"י רפואהאשכנזי אורלי - חברת צח"י רפואהגופמן סמדרמורד חיים - חבר צח"י רפואהמיארה יעלניקיטין קטרינה - חברת צח"י רפואהרוזנברג רובי - חבר צח"י רפואהגז ילנה - חברת צח"י רפואהמוסטקי איל - חבר צח"י רפואהמועלם בריז'יט - חברת צח"י רפואהקולפ ג'ני - חברת צח"י רפואהקריו אתי - מועדון יולדות מאמוש, חברת צח"י רפואהמור יוסף קובי - חבר צח"י רפואהבריזל ניצן - רבש"ץ

  רווחה

  צוות חירום- רווחה
  ליאני שרון - יו"ר צח"י רווחהסגל נטע - סגנית יו"ר צח"י רווחהאורן חנה - חברת צח"י רווחהברנס רחל - חברת צח"י רווחהגולדמן אפרת - חברת צח"י רווחהכהן שירה - חברת צח"י רווחהמאיר הדס - חברת צח"י רפואהממן אילנית - חברת צח"י רווחהצמית ויקי - חברת צח"י רווחהרז אהובה - חברת צח"י רווחהבריזל ניצן - רבש"ץ

  חינוך ותרבות

  צוות חירום- נוער וקהילה
  מזרחי עדי - רכזת תרבות וחוגים, חברת צח"י קהילה ונועראדר הילה - רכזת קהילה וקליטהאלמועלם איריס - יו"ר ועדת נוער, חברת צח"י קהילה ונוערצ'אפניק שרון - רכזת נוער, חברת צוות צח"י קהילה ונוערצור ינון - רכז מכב"י, חבר צח"י קהילה ונוערבריזל ניצן - רבש"ץ
  צוות חירום- חינוך
  אמרוסי גילה - חברת צוות צח"י חינוךשני מיכל - יו"ר צח"י חינוךגולן מטי - סגנית יו"ר צח"י חינוךבן דוד אסנת - חברת צוות צח"י חינוךהלוי דקלה - חברת צוות צח"י חינוךפרנקו שוש - חברת צוות צח"י חינוךבריזל ניצן - רבש"ץ

  מידע לציבור

  צוות חירום- דוברות
  בר אור קרין - יו"ר צח"י דוברות ומידעליאון מירית - סגנית יו"ר צח"י - דוברות ומידעאושרי יעל - חברת צח"י דוברות ומידע, חברת צח"י לוגיסטיקה, יו"ר הנהגה בית ספריתבן שחר לימור - תרבות, נוער, מכבי, ספריה, ותיקים, חוגים, "בריא לי בנילי " ,ניל"ים ומנגינה,חינוך, קהילה וקליטה.וולבוביץ טל - צוות דוברות ומידעלויט יוגין - צוות דוברות ומידעשיר אורית - צוות דוברות ומידע - צילוםבריזל ניצן - רבש"ץ
  נילי כפר שיתופי במטה בנימין | ד.נ. מודיעין 7193000 | טל: 08-9231738, 9244861, 08-9282820 | פקס: 08-9245710 | דוא"ל: pnina2nili@gmail.com