הודעות מהמזכירות

הודעות מהוועדות השונות

נילי כפר שיתופי במטה בנימין

ד.נ. מודיעין 7193000
טלפון: 9231738, 9244861, 08-9282820
פקס: 08-9245710
אנשי קשר: 

שעות קבלת קהל מזכירות הישוב:

א, ג, ד, ה  14:00- 13:00, 11:30 - 08:00

 

ב     18:00- 13:00, 11:30 - 08:00

 

ו      11:00 - 08:00