מסמכים/פרוטוקולים נילי


פרוטוקולים - פרוטוקולים והנהלת הישוב

פרוטוקולים - ועדת בניה

פרוטוקולים - תרבות

נילי כפר שיתופי במטה בנימין | ד.נ. מודיעין 7193000 | טל: 08-9231738, 9244861, 08-9282820 | פקס: 08-9245710 | דוא"ל: pnina2nili@gmail.com