ספר טלפונים - נילי

נילי כפר שיתופי במטה בנימין

ד.נ. מודיעין 71930
טלפון: 9231738, 9244861, 08-9282820
פקס: 08-9245710
אנשי קשר: מאירה נוביק רוזנברג- רכזת קהילה

שעות קבלת קהל מזכירות הישוב:

ב     11:30- 07:30, 19:00 - 13:00 

א, ג, ה  11:30 - 07:30, 16:30 - 13:30

ד       11:30 - 07:30, 16:30 - 13:30

ו       11:00 - 08:00