ספר טלפונים - נילי

הנהלת הישוב

לחצו על השם המבוקש לצפייה בבעלי התפקידים ודרכי התקשרות עימם

ועדות

לחצו על השם המבוקש לצפייה בבעלי התפקידים ודרכי התקשרות עימם

נילי כפר שיתופי במטה בנימין

ד.נ. מודיעין 7193000
טלפון: 9231738, 9244861, 08-9282820
פקס: 08-9245710
אנשי קשר: 

שעות קבלת קהל מזכירות הישוב:

א, ג, ד, ה  14:00- 13:00, 11:30 - 08:00

 

ב     18:00- 13:00, 11:30 - 08:00

 

ו      11:00 - 08:00