השבוע בבנימין 21.10

מזכירות הישוב (25/10/2020 10:07)

מצ"ב השבוע בבנימין 21.10

מסמכים מצורפים להודעה זו:

נילי כפר שיתופי במטה בנימין | ד.נ. מודיעין 7193000 | טל: 08-9231738, 9244861, 08-9282820 | פקס: 08-9245710 | דוא"ל: pnina2nili@gmail.com